msat

Main API

module Solver_intf : sig ... end

Interface for Solvers

module type S = Solver_intf.S
module type FORMULA = Solver_intf.FORMULA
module type EXPR = Solver_intf.EXPR
module type PLUGIN_CDCL_T = Solver_intf.PLUGIN_CDCL_T
module type PLUGIN_MCSAT = Solver_intf.PLUGIN_MCSAT
module type PROOF = Solver_intf.PROOF
type void = (unit, bool) Solver_intf.gadt_eq

Empty type

type lbool = Solver_intf.lbool =
 1. | L_true
 2. | L_false
 3. | L_undefined
type ('term, 'form, 'value) sat_state = ('term, 'form, 'value) Solver_intf.sat_state = {
 1. eval : 'form -> bool;
 2. eval_level : 'form -> bool * int;
 3. iter_trail : ('form -> unit) -> ('term -> unit) -> unit;
 4. model : unit -> ('term * 'value) list;
}
type ('atom, 'clause, 'proof) unsat_state = ('atom, 'clause, 'proof) Solver_intf.unsat_state = {
 1. unsat_conflict : unit -> 'clause;
 2. get_proof : unit -> 'proof;
 3. unsat_assumptions : unit -> 'atom list;
}
type 'clause export = 'clause Solver_intf.export = {
 1. hyps : 'clause Msat__.Vec.t;
 2. history : 'clause Msat__.Vec.t;
}
type ('term, 'formula, 'value) assumption = ('term, 'formula, 'value) Solver_intf.assumption =
 1. | Lit of 'formula
  (*

  The given formula is asserted true by the solver

  *)
 2. | Assign of 'term * 'value
  (*

  The term is assigned to the value

  *)
type ('term, 'formula, 'proof) reason = ('term, 'formula, 'proof) Solver_intf.reason =
 1. | Eval of 'term list
 2. | Consequence of unit -> 'formula list * 'proof
type ('term, 'formula, 'value, 'proof) acts = ('term, 'formula, 'value, 'proof) Solver_intf.acts = {
 1. acts_iter_assumptions : (('term, 'formula, 'value) assumption -> unit) -> unit;
 2. acts_eval_lit : 'formula -> lbool;
 3. acts_mk_lit : ?default_pol:bool -> 'formula -> unit;
 4. acts_mk_term : 'term -> unit;
 5. acts_add_clause : ?keep:bool -> 'formula list -> 'proof -> unit;
 6. acts_raise_conflict : 'b. 'formula list -> 'proof -> 'b;
 7. acts_propagate : 'formula -> ('term, 'formula, 'proof) reason -> unit;
 8. acts_add_decision_lit : 'formula -> bool -> unit;
}
type negated = Solver_intf.negated =
 1. | Negated
 2. | Same_sign
val pp_negated : Format.formatter -> negated -> unit

Print negated values

val pp_lbool : Format.formatter -> lbool -> unit

Print lbool values

exception No_proof
module Make_mcsat (Th : Solver_intf.PLUGIN_MCSAT) : sig ... end
module Make_cdcl_t (Th : Solver_intf.PLUGIN_CDCL_T) : sig ... end
module Make_pure_sat (Th : Solver_intf.PLUGIN_SAT) : sig ... end